By - - 0 Comments

För några år sedan publicerade den italienske psykologen Giovanni Caputo en forskningsstudie i vilken han beskrev vad som händer när man tittar in i en spegel. I rätt ljussken och efter ett tag kan den egna spegelbilden förvandlas till en oigenkännlig figur. Ja, till och med till ett monster. Förvandlingen är en form av visuell illusion och kan vara nog så otäck.

Femtio personer deltog i Caputos studie. Samtliga deltagare vistades i ett rum med dov belysning – Caputo använde en glödlampa på 25W. Lampan var placerad bakom deltagarna, som fick sitta på en stol c:a fyrtio centimeter framför en spegel. Deltagarna stirrade in i spegeln och efter bara en minut började deras ansikten anta nya former, som de upplevde det. 48 procent av deltagarna tyckte att de såg monsterlika ansikten.

Utan att sväva ut alltför mycket kan man koppla denna visuella illusion till leken Svarta Madam. Många som har lekt den svär på att de har sett ett ansikte, helt väsensskilt från det egna, när de har stått framför spegeln och sagt ”Svarta Madam, Svarta Madam, Svarta Madam… Kom fram!” Till leken hör att man har en dov belysning, kanske att man håller ett ljus i handen.

Vågar du testa det psykologiska experimentet?

Källa: Perception, juli 2010 39, sidorna 1007-1008.
Bild: © captblack76 / Adobe Stock.

Svarta Madam, lek, spegel, spöke, spökhistorier, psykologi, rädsla, ansikten förvandlas, spegelbild, forskning, hälsa, psykologi