By - - 0 Comments

Titel: Att berätta sig själv: Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv.
Författare: Merete Mazzarella.
Förlag: Forum.
Utgivningsår: 2013.

Litteraturvetaren och författaren Merete Mazzarella har skrivit och undervisat andra i att skriva i hela sitt vuxna liv. Många gånger har hon kreerat biografier och lyft vikten av att berätta ur livet. I skrivhandboken Att berätta sig själv: Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv har Mazzarella samlat sin personliga kunskap om det självbiografiska berättandet och hon delar dessutom med sig av sina bästa skrivtips på hur man kan just berätta sig själv.

självbiografi, kreativt skrivande, skrivövningar, berätta ur livetMed tanke på den explosionsartade tillväxten av självbiografiska böcker på marknaden kan man kanske fråga sig om det verkligen behövs ännu mer berättande ur livet. Jag tycker att det är befriande att den lilla människan har fått en stark röst och ser gärna fler självbiografier framöver. Mycket på grund av att jag tycker att människor med stundom svåra livsberättelser sällan får komma till tals och att samhället därför går miste om viktiga perspektiv på hur till exempel vardagen med en kronisk sjukdom eller psykisk ohälsa kan vara.

Att skriva självbiografiskt är, oavsett vad många tror, inte den lättaste saken i världen – också berättandet ur livet blir som bäst när man kan genren, dess olika grepp och vet hur man ska gestalta exempelvis minnen på ett träffsäkert sätt. Förutom att ge en litteratur-filosofisk introduktion till behovet att berätta om det man har varit med om innehåller Merete Mazzarellas Att berätta sig själv övningar som utvecklar livsberättelserna till litterära verk.

Läs mer om och/eller köp Merete Mazzarellas Att berätta sig själv här!

Bild: © Ivan Kruk / Adobe Stock.

kreativt skrivande, självbiografiskt berättande, livsberättelse, bok om att skriva, skrivhandbok, bok i kreativt skrivande, skrivövningar, lära sig skriva