By - - 0 Comments

Du som själv lever med kronisk smärta, fibromyalgi, reumatiska sjukdomar eller andra kroniska sjukdomar som ger upphov till daglig värk året runt, vet att just smärtan och symptomen nästan aldrig vilar. Man skulle – med något dramatiska termer – kunna beskriva ett liv med värk som en daglig kamp.

Jag har levt med nervskador, kronisk smärta och fibromyalgi i så många år att jag har accepterat min situation. Jag vet inte ens om jag sörjer ”mitt friska liv” längre. Men på sistone har det varit omöjligt för mig att förneka hur jobbig jag tycker att smärtan och utmattningen är, framför allt som jag samtidigt försöker bygga upp ett vardagsliv som fungerar för mig.

På år 2017:s allra första dag drar jag igång ett nytt bloggprojekt: ”365 dagar med kronisk smärta”. I denna ganska omfattande serie planerar jag att skildra hur ett liv med värk kan vara, både de mest glada och de mest ledsna stunderna. Efter att ha skrivit om hur det kan vara att leva med kroniska sjukdomar på min sajt Bättre hälsa i ett och ett halvt år har jag insett att det finns ett stort behov av personliga betraktelser av kronisk smärta. Det är min förhoppning att texterna här ska kunna öka förståelsen för och synliggöra långvarig smärta, som definitivt hör till kategorin osynliga sjukdomar.

Bild: © dannywilde / Adobe Stock.