By - - 0 Comments

Sandra Jönsson, som själv har en kronisk sjukdom, har i den här artikeln på Sandra Jönsson Publishing sammanställt 27 skrivövningar för dig som vill berätta om din kroniska sjukdom. Hjälp kropp och själ att läka med kreativt skrivande!

Jag skriver för att det, trots min kroniska sjukdom, får mig att må bra. Genom att skriva ett blogginlägg eller kreativt kan jag vända en dålig och smärtsam dag till något bra och mer glädjande. Jag har full förståelse för att alla inte finner lindring i att skriva. Ändå vill jag slå ett slag för skrivandets läkande egenskaper. Du kan läsa mer om skrivandets positiva hälsoeffekter i en artikel jag har skrivit till min sajt Bättre hälsa klicka här för att komma till ”Så kan kreativt skrivande påverka din hälsa”! De 27 skrivövningarna i den här artikeln är reflektiva. Kanske gör du dem för din egen skull snarare än att skriva för att prestera inför andra. Men övningarna passar samtidigt väldigt bra som uppslag till blogginlägg. Med övningarna, vilka är uppbyggda som frågor, som utgångspunkt kan du lägga grunden till en hälsoblogg med fokus på just kroniska sjukdomar.

 1. Berätta om dig själv – vilken kronisk sjukdom har du? Hur länge har du varit sjuk?
 2. Hur har sjukdomen påverkat ditt liv och din vardag fram till nu?
 3. Hur fick du diagnosen?
 4. Hur upplever du att din familj och dina vänner förhåller sig till din kroniska sjukdom?
 5. Hur upplever du att omgivningen i stort förhåller sig till din sjukdom och bemöter dig i vardagen?
 6. Hur skulle du allra helst vilja bli bemött när du berättar att du inte mår bra?
 7. På vilka sätt påverkar sjukdomen din självbild? Utveckla gärna exemplen.
 8. Tänk tillbaka på hur det var när symptomen först visade sig… Vad skulle ditt nutida jag vilja säga till ditt dåtida jag, som just drabbats av en kronisk sjukdom?
 9. Vilka förluster i livet har sjukdomen medfört? Finns det någon förlust som du sörjer särskilt mycket?
 10. Hur tror du att ditt liv kommer se ut om fem år?
 11. Har du provat alternativmedicinska behandlingsmetoder någon gång? I så fall vilka, och upplever du att någon behandling har hjälpt din hälsa?
 12. Vilka fem saker upplever du gör vardagen med en kronisk sjukdom lättare?
 13. Varför tror du att just du blev sjuk? Med andra ord har du några ”existentiella” funderingar kring din sjukdom – i så fall vilka?
 14. Tänk dig att du ska berätta om din sjukdom för någon som inte vet vad den innebär, vad skulle du berätta om den för att öka förståelsen för din situation?
 15. På vilka – och om – sätt påverkar den kroniska sjukdomen ditt psykiska välbefinnande?
 16. Om du får spåna fritt, hur skulle du beskriva en bra dag?
 17. Anta att du träffar en person som nyss har fått samma diagnos som du har, vad skulle du vilja säga till den här personen?
 18. Har du ett citat som inspirerar dig i vardagen – vilket? Vad är det som gör att du blir inspirerad av citatet?
 19. Vilket – om något – är det bästa rådet du har fått gällande din sjukdom?
 20. Hur tror du att ditt liv, din vardag, skulle sett ut om du inte hade haft en kronisk sjukdom?
 21. Hur upplever du att vara sjuk har påverkat din personlighet? Upplever du till exempel att du har vuxit som människa? Ge gärna några exempel på hur.
 22. Hur upplever du att du har blivit bemött av sjukvården? Berätta gärna om både bra och dåliga möten, om du nu har några sådana.
 23. Vilka saker har du klarat av trots din sjukdom? Nämn minst fem saker! (Jag är säker på att du har klarat av många, många saker.)
 24. När du har en riktigt dålig dag, vad gör du då? Finns det något som kan göra den bättre?
 25. Om du skulle likna din sjukdom vid en sak, vilken sak skulle den vara? Beskriv.
 26. Om din kropp hade kunnat tala, vad skulle den säga till dig?
 27. Från tårna till huvudet – hur har din kroniska sjukdom påverkat varje del av kroppen? Skriv dessutom ner en positiv sak om var och en av kroppsdelarna du nämner.

Bild: © rocketclips / Adobe Stock.